นิช โมโน สุขุมวิท 50
สุขุมวิท 50
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกอีเมลกรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รายละเอียดและเงื่อนไข
แบบแปลน
ขนาดยูนิต 28 SQ.M.
ที่ตั้งโครงการ

นิช โมโน สุขุมวิท 50

Call Center 063-871-1212 
ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานตกแตงภายใน
100%
งานระบบ
100%