You can compare up to 3 projects

เสนาเพื่อสังคม - เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

เสนาเพื่อสังคม


เกี่ยวกับเสนา

เสนาเพื่อสังคม

เลื่อนลง

บ้านร่วมทางฝัน Business Model รูปแบบใหม่ ที่ทำขึ้นเพื่อการกุศลผลกำไรทั้งหมดมอบให้ รพ. ภาครัฐ

ดูเพิ่มเติม

เรา..เสนา ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม มอบพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยให้โลกของเรา น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
เลื่อนลง