โครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ เพื่อรองรับประชากรย่านคลองสานและธนบุรี 

 

เป็นจุดศูนย์รวมการนัดพบ การพักผ่อน 

และการทำกิจกรรมของกลุ่มคนและครอบครัว มีร้านค้ามากมาย 

เพื่อรองรับความต้องการ รวมถึงความร่มรื่น และความสวยงาม ของต้นไม้ภายในภูมิทัศน์โครงการ


 

ดูเพิ่มเติม