You can compare up to 3 projects

เสนาเฟสท์ - ไลฟ์สไตล์มอลล์

เสนาเฟสท์


ธุรกิจในเครือ

เสนาเฟสท์

เลื่อนลง
เกี่ยวกับเรา

เสนาเฟสท์

โครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ เพื่อรองรับประชากรย่านคลองสานและธนบุรี เป็นจุดศูนย์รวมการนัดพบ การพักผ่อน และการทำกิจกรรมของกลุ่มคนและครอบครัว มีร้านค้ามากมาย เพื่อรองรับความต้องการ รวมถึงความร่มรื่น และความสวยงาม ของต้นไม้ภายในภูมิทัศน์โครงการ

Graphic Map
Google Map
DOWNLOAD MAP GET DIRECTION

รถยนต์

เดินทางได้ 3 เส้นทาง จากเส้นถนนกรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่ หรือ แยกบุคคโล

รถไฟฟ้าบีทีเอส

ลงสถานีกรุงธนบุรี ทางออกที่ 3 เดินมาตามถนนกรุงธนบุรี ประมาณ 750 เมตร

เรือโดยสาร

จากฝั่งเจริญกรุงข้ามเรือ ท่าตากสิน ข้ามถนนหน้าท่าเรือ และเลี้ยวซ้าย เดินตรงขึ้นไป ประมาณ 350 เมตร

การเดิน

เดินจากท่าเรือตากสิน ประมาณ 350 เมตร

เลื่อนลง