คำนวณการขอสินเชื่อ

ข้อมูลการกู้

วงเงินกู้ (บาท)

ระยะเวลากู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)

ล้างข้อมูล

เป็นการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินสูงสุด อัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาผ่อน เพื่อแนะนำโครงการที่เหมาะกับคุณ

หมายเหตุ

1. ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะถูกบวก 1% เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR

3. โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทหลักประกันและเงื่อนไขอื่นๆจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

4. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด