บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

40 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากร
ที่มีความสามารถมาร่วมทำงานกับเรา


 

สวัสดิการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%

โบนัส

ปรับเงินเดือนประจำปี

ยูนิฟอร์ม

ส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัย

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ร่วมงานกับเสนา
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมลกรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกหัวข้อ
กรุณากรอกข้อความ