You can compare up to 3 projects

เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ - โซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป

เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่


ธุรกิจในเครือ

เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่

เลื่อนลง
เกี่ยวกับเรา

เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่

บริษัท เสนา โซลาร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งธุรกิจโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจรในเรื่องโซลาร์รูฟท็อป

สำหรับผู้ที่สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป หรือผู้ที่ซื้อบ้านเสนาพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป บริษัทฯ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจมากขึ้นกับการดูแลบริการหลังการขายแบบ 360 องศา

SOLAR ROOF

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่รัฐ

ปัจจุบัน บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่รัฐ (COD) ที่โกดังสุขุมวิท 50 และอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์ รูฟ สุขุมวิท 50 จะมีรายได้สม่ำเสมอ เช่นเดียวกับธุรกิจเช่ารูปแบบอื่นๆ ของบริษัทฯ ขณะที่ผู้ถือหุ้นก็จะได้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มทำโซลาร์ รูฟ ในโครงการอสังหาฯของบริษัท

ดูเพิ่มเติม
SOLAR FARM

บริษัทได้ร่วมทุนกับ บี กริม เพาเวอร์ จำกัด สร้างโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิต 46.5 MW และขายไฟฟ้าให้กับรัฐ

ด้วยผลประกอบการที่ระยะยาวมั่นคงด้วยธุรกิจโซล่าร์ฟาร์ม บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้ร่วมทุนกับ บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จำกัด สร้างโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิตทั้งหมด 46.5 MW และขายไฟฟ้าให้กับรัฐ (COD) ซึ่งจะมีรายได้เต็มปีตั้งแต่ 2559 เป็นต้นไป รายได้ส่วนนี้จะทำให้มีฐานรายได้ที่มั่นคงกับบริษัทฯ โดยโซล่าร์ฟาร์ม มีอยู่ด้วยกัน 2 ที่ จังหวัดสระบุรี และนครปฐม

ดูเพิ่มเติม
เลื่อนลง