ติดต่อเรา

 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

 

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
8.30 น. – 18.00 น.

บริการลูกค้าสัมพันธ์

1775
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
8.30 น. – 19.00 น.

โทรศัพท์

02-541-4642 (20 สาย)

โทรสาร

02-938-9875

train-1

รถไฟฟ้า MRT

สถานีรัชดาภิเษก ประตูทางออก 3, 4

bus-1

รถประจำทาง

136, 137, 514, 73ก, 185, 172, 206

ติดต่อเรา
กรุณาระบุหัวข้อการติดต่อ
กรุณาเลือกติดต่อเกี่ยวกับ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมลกรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกรายละเอียด