You can compare up to 3 projects

Articles

คิดและทำอย่างไรเพื่อให้ได้นวัตกรรม

Views

10 พ.ย. 2560

Note:

ปัจจุบันเราจะได้ยินหลายหน่วยงานมีการพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมกันบ่อยขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้นำนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ แต่ปัญหาสำคัญ มักจะไม่ได้มีการบอกว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถคิดออกมาให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อนที่จะไปถึงวิธีการหรือรูปแบบในการคิดเหล่านั้นจะต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญกันก่อนค่ะ

ดิฉันคิดว่ามีหลายสิ่งที่เรามักจะมองข้าม นั่นก็คือการที่จะคิดให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆ นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้า หรือบริการใหม่เสมอไปเพียงแค่วิธีการในการคิด การทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรม

ดังนั้น นวัตกรรมก็ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรือสินค้า บริการเท่านั้น แค่การแก้ไขปัญหาเดิมๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกัน โดยประเด็นที่สำคัญ คือการที่เราจะคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ นั้น ถ้าจะให้ดีที่สุดจะต้องลืมกรอบ หรือรูปแบบในการคิดแบบเดิมๆออกไปนั่นเอง ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาสำคัญที่หลายคนหลายองค์กรไม่สามารถที่จะคิดหรือมีอะไรใหม่ขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องจากเรามักจะไปยึดติดกับกรอบ แนวทาง หรือรูปแบบการทำงานเดิมๆ และจากการยึดติดนั้น ทำให้เรามักจะปฏิเสธต่อวิธีคิดนวัตกรรมในรูปแบบใหม่

ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมที่ดีต้องผ่านการเรียนรู้จากหลายธุรกิจและไม่หยุดที่จะลงมือทำ เพราะแน่นอนว่าการสร้างสิ่งใหม่ๆ ต้องมีการลองผิดลองถูกจึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากนวัตกรรมระดับโลกมากมาย

เมื่อไม่นานมานี้ ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ริเริ่มเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ "การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร" หรือ Total Innovation Management (TIM) ขึ้น โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบต้นแบบระดับนานาชาติ อย่าง Business Excellence Niche Standard Innovation ของหน่วยงาน Standards, Productivity and Innovation for Growth (SPRING) ประเทศสิงคโปร์ ผนวกกับผลการวิเคราะห์องค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมของประเทศไทย จนได้เป็น “กรอบการสร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม” หรือ Total Innovation Management Framework (TIM Framework) และได้นำมาใช้จัดทำ “คู่มือเกณฑ์ประเมินระบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (TIM Manual)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ

ฉะนั้นแล้ว ดิฉันคิดว่าหากเราต้องการคิดค้นนวัตกรรมที่ล้ำหน้ากว่าคนอื่นเราก็จำเป็นต้องปรับวิธีคิดใหม่ จากปกติที่เราจะคิดนวัตกรรมภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ แต่เราควรที่จะพาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆ

หากเราคิดนวัตกรรมภายใต้กระบวนการที่แสวงหาแนวคิดจากศาสตร์แขนงอื่นแล้วนำมาตีโจทย์ในมุมของเรา เราก็จะสามารถเปิดพรมแดนความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเข้ามาสู่ธุรกิจของเราและช่วยให้สินค้าที่เราคิดออกมานั้นไม่ซ้ำใครและตอบโจทย์ที่ล้ำสมัยในโลกยุคนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง