You can compare up to 3 projects

Articles

ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Views

7 มี.ค. 2561

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือ Great at Work: How Top Performers Do Less, Work Better, and Achieve More เขียนโดย MORTEN T. HANSEN เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดใน New York โดยหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานของแต่ละคน ซึ่งเนื้อหาหลักๆพูดถึงการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหน แผนกไหน ตำแหน่งไหนก็ตาม คนที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเลยแม้แต่น้อย แต่ต้องอาศัยว่าเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้และขยันสร้างทักษะใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งก็จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

ทั้งนี้ ในหนังสือ Great at Work ได้มีการจัดทำรายงานตัวอย่างกรณีศึกษาจากคนทำงาน ในจำนวน 5,000 คน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนที่ทำงานน้อยแต่ได้มาก กับอีกกลุ่มคนที่ทำงานไม่ต้องมากทำเท่าที่ทำได้ ไม่เคร่งเครียดกับงาน แน่นอนว่า สิ่งที่ได้จากคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ คือประสิทธิภาพของงานที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน และการใส่ใจเลือกลงมือทำงานแต่ละชิ้นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ในหนังสือ Great at Work ได้มีการจัดทำรายงานตัวอย่างกรณีศึกษาจากคนทำงาน ในจำนวน 5,000 คน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนที่ทำงานน้อยแต่ได้มาก กับอีกกลุ่มคนที่ทำงานไม่ต้องมากทำเท่าที่ทำได้ ไม่เคร่งเครียดกับงาน แน่นอนว่า สิ่งที่ได้จากคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ คือประสิทธิภาพของงานที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน และการใส่ใจเลือกลงมือทำงานแต่ละชิ้นที่แตกต่างกัน

จากการประมวลผลของคนทั้ง 2 กลุ่มนี้แล้ว พบว่ากลุ่มแรกจะไม่เลือกทำทุกงานที่ให้ทำแต่จะเลือกว่าอันไหนสำคัญและงานประเภทไหนจะได้แต้มมาก หรือได้คะแนนความยากสูงกว่า คนกลุ่มนี้จะหันไปเลือกและทำในเรื่องนั้นๆ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง เลือกที่จะทำอะไรที่ไม่ยาก เลือกงานง่ายทำเร็ว และเน้นปริมาณ

หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของงานทั้ง 2 กลุ่มแล้ว พบว่ากลุ่มที่ทำงานเยอะแต่เลือกทำของง่ายๆ แทบไม่มีความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพเลย แต่ในทางกลับกันคนที่ทำได้น้อย แต่เลือกทำในส่วนที่สำคัญ ถึงแม้ว่างานน้อยกว่าในเชิงปริมาณ แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและแนวโน้มความสำเร็จของงาน กับพบว่ากลุ่มที่เลือกปฏิบัติงานยาก มีแนวโน้มจะทำงานสำเร็จได้มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

โดยสรุปแล้วการทำงานต้องมีการลำดับความสำคัญและการใส่ใจลงมือทำและมีแรงผลักดันในการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ขณะเดียวกันการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างแผนก ระหว่างองค์กรกับลูกค้า และระหว่างองค์กรกับองค์กร ต่างก็มีความสำคัญอย่างมาก การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้คุณสามารถถ่ายทอดแนวคิดต่างๆได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หากเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไปคือ การพัฒนาในตัวเองอยู่เสมอๆ รวมถึงการพัฒนาทางความคิดให้ควบคู่กันไป

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง