You can compare up to 3 projects

Articles

บ้านโซลาร์ บ้านแห่งอนาคต

Views

17 ม.ค. 2561

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสังคมผู้สูอายุ เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยจากเทคโนโลยีด้านไอทีและการเกิดขึ้นของ Internet of Things และสังคมสีเขียว ทั้งหมดนี้จะเข้ามาปฎิวัติรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในอนาคตให้เปลี่ยนไปจากวันนี้ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ต่อโครงสร้างตลาดบ้านในอนาคต

สำหรับ “เสนา” ผู้ทำโครงการที่อยู่อาศัย การมองเห็นเทรนด์อนาคตเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป “เสนา” จึงสนใจเทรนด์สังคมสีเขียวที่ใส่ใจต่ออนาคตที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงศึกษาข้อมูลต่างๆ และเห็นว่าเทรนด์บ้านประหยัดพลังงานต้องเกิดแน่

ความจริงกระแสการใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงงานแสงอาทิตย์นี้ เป็นเทรนด์ที่เกิดมานานแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่สำหรับเมืองไทยเพิ่งพูดถึงกันได้ไม่นาน แต่ก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ไม่น้อย

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ บ้านโซลาร์ ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน โดยสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน และเป็นแหล่งพลังงานสำรองไว้ใช้งามจำเป็น

อีกเทรนด์หนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับบ้านในอนาคตคือ Internet of Things ที่อุปกรณ์จะเชื่อมกันผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดและกระทำสิ่งต่างๆ อัตโนมัติโดยไม่ต้องรอคำสั่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ ทั้งจากในบ้านและออฟฟิศหรือจากที่ไหนก็ได้

ข้อมูลจาก : หนังสือ บ้านโซลาร์ อยู่เย็นคุ้มยาว โดย ดร.ยุ้ย

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube

เลื่อนลง