You can compare up to 3 projects

Articles

ผู้หญิงและผู้ชายกับการเลือกซื้อของ

Views

23 ก.พ. 2561

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยจากต่างประเทศหลายชิ้นเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของสมองของเพศชายและเพศหญิงซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยขนาดของสมองทั้งหมดนั้น สมองผู้ชายจะใหญ่กว่าผู้หญิง อย่างไรก็ตามหากนับเอาเฉพาะสมองในส่วน Hippo-Campus ซึ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และการจดจำ ผู้หญิงจะมีสมองส่วนนี้ใหญ่กว่าผู้ชายและมีการทำงานต่างกัน นอกจากนั้นแล้วสมองผู้หญิงยังมี Corpus Callosum ซึ่งเป็นเสมือนสะพานระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาหนากว่าผู้ชาย 10% และมีการเชื่อมต่อมากกว่าผู้ชายถึง 30% ด้วยกัน ขณะที่ในส่วนของระบบสมองลิมบิคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับอารมณ์นั้น ผู้หญิงจะมีสมองส่วนนี้มากกว่า ซึ่งตรงนี้เองส่งผลให้ผู้หญิงเป็นเพศที่แสดงออกทางอารมณ์มากกว่าผู้ชาย

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่า โครงสร้างการทำงานของสมองที่แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายนั้นส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีการทำงาน และการแสดงออกทางสังคมในโอกาสต่างๆ และนั่นก็มีผลสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วย หากวิเคราะห์จากการทำงานของสมองเราจะพบว่า สมองของผู้หญิงมีการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าของผู้ชาย และมีการทำงานเชื่อมต่อกันขงสมองทั้ง 2 ซีกที่ไวกว่าผู้ชายด้วย นั่นทำให้ผู้หญิงเป็นนักช้อปที่ใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างมาก มองหาความแตกต่างของสินค้าต่างๆกัน มีการใช้อารมณ์ความรู้สึกพอๆกับเหตุผล ซึ่งนั่นทำให้การขายสินค้าให้กับผู้หญิงยากกว่าผู้ชาย

ทั้งนี้สำหรับผู้หญิงนั้น แม้ว่าวันนี้จะพอใจกับการซื้อสินค้าบางชนิดเสื้อผ้า บ้าน หรือรถยนต์ แต่หากเห็นว่ามีสินค้าแบรนด์อื่นที่ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าสินค้าที่ใช้อยู่และให้อะไรที่มากกว่าและแตกต่างกว่าสินค้าที่ใช้ในปัจจุบัน ผู้หญิงก็ยินดีที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าแบรนด์ใหม่หรือรุ่นอื่นที่ดีกว่ารุ่นปัจจุบันโดยไม่ลังเล ตรงนี้เองเป็นเหตุผลที่ผู้หญิงมีลักษณะที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้าจำพวกแฟชั่นอย่างมากผู้หญิงจึงมีลักษณะเป็นนักช้อปที่เสมือนชอบการค้นหาใหม่ๆอยู่เสมอหรือเป็น Discovery-oriented shopper ขณะที่ผู้ชายนั้นจะมีลักษณะที่ไม่อ่อนไหวทางอารมณ์เหมือนผู้หญิงและมีลักษณะที่ตรงไปตรงมามากกว่า การซื้อสินค้าของผู้ชายจึงซื้อตามความจำเป็นในการใช้งานและไม่เน้นเปลี่ยนตามแฟชั่นแบบผู้หญิง ทำให้ผู้ชายเป้นนักช้อปประเภท Mission-oriented shopper

โดยสรุปแล้ว หากเรานำข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับสมองและผลต่อพฤติกรรมของผู้ชายและผู้หญิงมาปรับใช้กับการออกแบบสินค้าและกลยุทธ์การตลาดนั้นจะพบว่า การขายสินค้าให้ผู้หญิงนั้นแม้จะยากกว่าแต่เราก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่ได้เรื่อยๆ ในกลุ่มผู้หญิง แต่ผู้ประกอบการก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วของลูกค้ากลุ่มเพศหญิงด้วย ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สินค้าประสบความสำเร็จในตลาดกลุ่มเพศหญิงนั้นหนีไม่พ้นการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของสินค้าเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง สามารถสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ๆที่ตอบสนองตัวตนและอารมณ์ของผู้หญิงได้ ให้พวกเธอรู้สึกดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม มีรายละเอียดที่น่าจดจำและไม่ซ้ำใคร หากสินค้าที่เราขายสามารถดึงจุดเหล่านี้มาเป็นจุดเด่นในแบรนด์ได้ก็จะประสบความสำเร็จในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงแน่นอน

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง