You can compare up to 3 projects

Articles

ความเท่าเทียมกัน

Views

20 เม.ย. 2561

ดิฉันมีโอกาสไปประเทศอังกฤษมาในช่วงหยุดยาวได้สังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจบางอย่างระหว่างอยู่ที่นั่น ซึ่งประเทศอังกฤษนั้นเท่าที่ดิฉันลองมองไปรอบๆ จะสังเกตเห็นว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความเท่าเทียมกัน” หรือ Equality กันมาก โดยจุดหลักๆ ของความเท่าเทียมกันที่เห็นได้ชัดที่อังกฤษมีอยู่ 2 จุดด้วยกัน

จุดแรก คือเรื่องของ Gender Equality หรือความเท่าเทียมกันทางเพศ ดิฉันสังเกตเห็นเรื่องนี้ระหว่างที่เดินไปร้านหนังสือ ซึ่งร้านหนังสือที่นี่มีการจัดหมวดหมู่หนังสือตามความน่าสนใจที่แยกตามเพศอย่างชัดเจนและเท่าเทียมกัน ร้านหนังสือที่อังกฤษมีหมวดหมู่ของหนังสือเรื่องเพศหญิงเยอะพอๆ กับเพศชาย ตรงนี้น่าจะบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างน้อยก็ในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพของคนในแต่ละเพศ

จุดที่ 2 ที่น่าสนใจกว่าก็คือเรื่อง Disability Equality หรือความเท่าเทียมกันในแง่ของผู้พิการ เรื่องนี้ดิฉันสังเกตเห็นระหว่างไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ที่นั่นจะมีการแยกส่วนทางขึ้น-ลง ระหว่างคนปกติและผู้พิการแม้ในจุดเล็กๆ ที่เป็นทางบันไดสูงแค่ 2 ขั้น โดยทางขึ้น-ลง สำหรับคนพิการจะทำเป็นลิฟท์สำหรับยกรถเข็นให้ไปต่อ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษจะมีจุดสำคัญหลายจุดที่จะต้องผ่านทางบันไดขั้นเล็กๆ ตรงนี้ เท่าที่สังเกตดูจะเห็นว่าลิฟท์นั้นน่าจะทำขึ้นมาในภายหลัง ซึ่งปกติแล้วถ้าคิดเรื่องทางสำหรับผู้พิการแต่แรกก็น่าจะทำเป็นทางลาดเอียงมาเลย

ในส่วนของผู้พิการนั้นดิฉันมองว่าเป็นจุดที่มีความละเอียดและมีความสำคัญมากแม้จะเป็นเหมือนจุดเล็กๆ ที่ไม่น่าสำคัญมาก ลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าผู้พิการนั้นเป็นกลุ่มคนที่การเดินทางไปยังจุดต่างๆ มีความลำบากกว่าคนทั่วไปเพราะต้องนั่งรถเข็น บันไดเพียง 2 ขั้นนั้นถือว่าเป็นจุดที่เป็นอุปสรรคชัดเจนในแง่ของผู้พิการ ผู้พิการจะไม่สามารถเคลื่อนไปยังจุดนั้นๆ ต่อได้เองหากไม่มีคนช่วยเหลือ แต่หากมีการใส่ใจในด้านของความเท่าเทียมกันในแง่ของการเข้าถึงหรือ Accessibility สำหรับผู้พิการ บันไดเพียง 2 ขั้นแค่นั้นถือว่าเป็นจุดที่แบ่งแยกชัดเจนว่าผู้พิการจะเข้าถึงพื้นที่จุดอื่นๆในพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่ ฉะนั้นแล้วความเท่าเทียมกันในส่วนของผู้พิการจึงเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสและการเข้าถึงความสะดวกสบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับคนปกติ

ขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีจำนวนผู้พิการอยู่ไม่น้อย ตัวเลขจำนวนผู้พิการล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2560 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้พิการจำนวน 1.8 ล้านคน คิดเป็น 2.75% ของประชากรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ารอบตัวเรามีประชาชนที่เป็นผู้พิการอยู่ไม่น้อยและสมควรที่จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการและความสะดวกสบายต่างๆเช่นเดียวกับคนปกติ ประชากรผู้พิการกลุ่มนี้หากมีการพัฒนาให้ได้รับความเท่าเทียมกันทางโอกาสต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การศึกษา การประกอบอาชีพ ประชากรผู้พิการกลุ่มนี้จะเปลี่ยนตัวเองจากภาระของสังคมไปสู่การเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองและทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมได้ในอนาคต ตรงนี้จะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจที่จะต้องช่วยคนกลุ่มนี้อีกทั้งเราจะได้กำลังแรงงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมาในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง