You can compare up to 3 projects

Articles

เคล็ดลับดูแลตัวเองให้รอดทั้งกายใจ ช่วง Covid-19

Views

ช่วงนี้ เราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้ว แต่หลายๆ คนอาจจะยังมีความเครียดและความวิตกกังวลอยู่บ้าง เสนาห่วงใย อยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันด้วยใจที่ผ่อนคลายขึ้น โดยยึดหลัก 3 สร้าง 2 ใช้ แนวคิดดีๆ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิดจาก นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กันนะคะ

3 สร้าง
• สร้างความปลอดภัย
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ไม่รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อ
• สร้างความสงบ
ออกกําลังกายและมีกําลังใจ รับส่งข่าวสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
• สร้างความหวัง
ทุกฝ่ายพยายามร่วมกัน เพื่อให้สถานการณ์อยู่ในระดับที่เราสามารถรับมือได้

2 ใช้
• ใช้พลัง...ให้เต็มที่ในการช่วยกันดูแลกัน
• ใช้ความสัมพันธ์...ที่มีอยู่ให้กําลังใจ ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

เลื่อนลง