You can compare up to 3 projects

Articles

จีนสำคัญกับเรายังไง

Views

21 ก.ย. 2561

ทุกวันนี้หากเราสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันจะพบว่า “คนจีน” เป็นอะไรที่เราสามารถพบได้แทบจะทุกที่ทุกเวลาก็ว่าได้ วันหนึ่งๆนั้นเราสามารถพบเจอคนจีนมากมายในหลายๆที่ไม่ว่าจะในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์กลุ่มต่างๆ หรือคนจีนที่จับกลุ่มมากันเองกับคนรู้จักหรือคนในครอบครัว ในบางครั้งตัวเราเองก็อาจต้องพบปะและติดต่อกับคนจีนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วย ฉะนั้นแล้วทุกวันนี้คนจีนจึงอยู่รอบตัวเราและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในบ้านเราไปแล้ว

ในฐานะผู้ประกอบการดิฉันเองก็พบว่า ในโครงการต่างๆที่พัฒนาขึ้นมา เราจะพบคนจีนมาจองซื้อคอนโดกันเยอะมากในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ในพื้นที่อื่นๆดิฉันก็สังเกตเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมของคนจีนอย่างมากมายเช่นกัน หากเราดูที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยปกติแล้วคนไทยเรามักจะเดินห้างกันมากช่วงเลิกงานหรือช่วงวันหยุด ขณะที่ในวันธรรมดาช่วงกลางวันนั้นแทบไม่มีคนมาเดิน แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นห้างสรรพสินค้ามีคนพลุกพล่านตอลดวันแม้ในช่วงวันธรรมดา ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีลูกค้าชาวจีนมาจับจ่ายซื้อของในช่วงวันธรรมดาและวันอื่นๆด้วย ทำให้ร้านค้าต่างๆต้องหาพนักงานที่พูดภาษาจีนได้มาคอยให้บริการลูกค้าชาวจีนด้วย

นอกจากในห้างสรรพสินค้าแล้ว ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆดิฉันก็สังเกตเห็นคนจีนมาใช้บริการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ทางโรงพยาบาลเองก็ต้องมีการจ้างล่ามแปลภาษาจีนมาทำงานให้บริการดูแลผู้ป่วยชาวจีนเป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกันหากเราดูที่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยก็จะเห็นชัดว่า ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของประเทศ มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลักๆและกระจายไปยังเมืองรองในภูมิภาคต่างๆเช่นกัน เราจึงเห็นคนจีนอยู่ทุกที่ตามเมืองต่างๆของบ้านเรา

เมื่อประมวลภาพทั้งหมดเราจะเห็นว่า การเข้ามาอย่างมากมายของคนจีนในประเทศไทยทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและมีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายอย่างกว้างขวางในสินค้าและบริการแทบจะทุกประเภท ทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆจากการจับจ่ายของคนจีน ก่อให้เกิดอุปสงค์ใหม่ๆ เกิดการลงทุนเพิ่มเติม มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการจากจีน ส่งผลให้เกิดภาพของรายได้ที่กระจายตัวไปทั่ว Supply Chain ในธุรกิจไทย ทั้งผู้ประกอบการ Supplier และพนักงานต่างได้ประโยชน์จากการเติบโตที่จีนนำเข้ามาอย่างทั่วหน้า

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องคิดกันต่อไปก็คือ หากวันหนึ่งมีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลให้คนจีนมาไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเศรษฐกิจจีนมีปัญหาจนกระทบต่อกำลังซื้อของคนจีนส่วนใหญ่ เศรษฐกิจไทยเราก็จะเผชิญความเสี่ยงจากกำลังซื้อจากจีนที่ตกไปอย่างมาก และความเสี่ยงตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้ง Supply Chain ในภาคธุรกิจต่างๆเช่นเดียวกัน ฉะนั้นแล้วแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในระยะยาวและยังคงมีโอกาสในการเติบโตต่อเนื่อง ผู้ประกอบการก็ควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงในแง่ของการกระจายตลาดไม่ให้ขึ้นกับลูกค้าจีนมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ต้องไม่โหมขยายการลงทุนจนเกินตัวเพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นรับมือกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายจากคนจีนได้

โดยสรุปแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธบทบาทของคนจีนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีความคึกคักในหลายๆภาคธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องต่างๆควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพารายได้จากคนจีนมากเกินไป ธุรกิจจึงควรบริหารปัจจัยจากจีนอย่างเหมาะสมด้วยการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ยืดหยุ่น สามารถรับมือกรณีเลวร้ายได้ ขณะเดียวกันก็ควรมีการขยายธุรกิจอย่างเหมาะสมกับสภาพตลาด เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟจากจีนนี้เช่นกัน

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง