You can compare up to 3 projects

Articles

ใหญ่และเล็ก

Views

28 มิ.ย. 2561

ธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในทุก Sector (เว้นก็แต่ธุรกิจที่รัฐกำกับดูแล) จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายและมีคู่แข่งใหม่ๆ เข้ามาตลอด ฉะนั้นแล้วการทำธุรกิจให้ดีและประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ที่รวดเร็วและแข่งขันสูง การนำเอาข้อดีของธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้ามาผนวกรวมเข้าด้วยกันในการดำเนินงานจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว โดยกุญแจความสำเร็จของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ควรนำมาปรับใช้นั้นมีหลัก 2 ข้อด้วยกัน

ข้อแรก ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีการสร้าง Trust หรือความไว้วางใจให้กับตัวธุรกิจเอง ความไว้วางใจเป็นคุณสมบัติของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนามานาน มีการสร้างสินค้าและบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ทันทีที่ลูกค้าได้ยินชื่อแบรนด์ก็สามารถสื่อได้ถึงคุณภาพที่วางใจได้และจะอยู่กับลูกค้าเสมอ การสร้างความไว้วางใจนั้นจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าได้ การสร้างความไว้วางใจได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือ การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้สามารถส่งต่อประสบการณ์ใช้งานที่ตอบโจทย์ รักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอได้ อีกทั้งต้องมีการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยบริการหลังการขายที่ดีเพื่อความอุ่นใจของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน

ข้อที่ 2 นั้น ธุรกิจสมัยใหม่ต้องหมั่นสังเกตและใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า อีกทั้งต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย การใส่ใจในรายละเอียดและใกล้ชิดกับลูกค้านั้นเป็นคุณสมบัติเด่นที่มีในธุรกิจขนาดเล็กที่ผู้ประกอบการควรนำมาปรับใช้ ธุรกิจขนาดใหญ่นั้นแม้จะมีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรต่างๆและความน่าเชื่อถือ แต่องค์กรที่มีขนาดใหญ่และต้องผ่านขั้นตอนการตัดสินใจที่มากก็จะขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวและอาจละเลยในจุดที่ละเอียดแต่สำคัญได้ การหมั่นสังเกตความต้องการของลูกค้าและใส่ใจกับสินค้าทุกชิ้นให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มากกว่าการใช้งานขั้นพื้นฐานแต่ไปถึงขั้นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งได้ นอกจากนั้นแล้วการหมั่นเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารและใส่ใจกับปัญหาต่างๆแม้เรื่องเล็กน้อยก็ตาม จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความประทับใจจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ด้วย

โดยสรุปแล้ว ธุรกิจที่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จในยุคที่การแข่งขันรุนแรงในปัจจุบันได้ ต้องผนวกเอาคุณสมบัติเด่นของทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กมาใช้ร่วมกัน ทั้งการสร้างความไว้วางใจแบบธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะทำให้แบรนด์อยู่ได้อย่างยั่งยืนในใจลูกค้า ขณะเดียวกันธุรกิจก็ต้องไม่ละเลยการใส่ใจในทุกรายละเอียดและใกล้ชิดกับลูกค้า เพราะจะทำให้สินค้ามีความแตกต่างและสามารถสื่อสารคุณค่าต่างๆของแบรนด์และรับรู้ความต้องการอื่นๆของลูกค้าได้เพื่อการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง