You can compare up to 3 projects

Articles

ต้นไม้ 58 ชนิด ใช้ค้ำประกันกู้แบงก์

Views

รู้กันหรือยังคะ? ...นอกจากต้นไม้จะทำหน้าที่ให้ร่มเงา ออกดอกออกผลเพิ่มมูลค่าให้กับเราแล้ว ยังมี #ต้นไม้มากถึง58ชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เจ้าของสามารถนำมาใช้เป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้นด้วยนะคะ
😊🌵🎄🌲🌳 ...ดีและมีมูลค่าขนาดนี้มีต้นอะไรบ้าง? เสนารวบรวมรายชื่อต้นไม้ทั้ง 58 ชนิดมาฝากครบเลยค่ะ

เลื่อนลง