You can compare up to 3 projects

Articles

5 ข้ออย่าหาทำ ถ้าอยากมีบ้าน

Views

เมื่อไหร่ที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเอง สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างแรกคือ เตรียมเครดิตให้ดี สำหรับการยื่นกู้สินเชื่อนั่นเอง เสนามีข้อแนะนำมาฝาก 5 ข้อ อย่าหาทำ! ถ้าอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง 🤗💰💰
🔸 รักษางานที่ทำอยู่ อย่าใจเร็วออกจากงาน
การมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้มั่นคง ธนาคารจะมั่นใจว่าเรามีความสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ ตรงข้ามถ้าเพิ่งเปลี่ยนงาน ธนาคารจะมองว่าสถานะทางการเงินไม่แน่นอน
🔸 อย่ามีหนี้บัตรเครดิต หนี้ค้างชำระต่างๆ
ต้องรีบเคลียร์หนี้ทั้งหมดก่อนยื่นกู้สินเชื่อ โดยต้องไม่มีการผิดชำระหนี้ เพราะจะเสียประวัติเครดิตบูโร

🔸 อย่าผ่อนสินค้าอื่นๆ เพิ่มภาระ โดยไม่จำเป็น
3 เดือน ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน อย่าเพิ่งซื้อสินค้าด้วยเงินผ่อน เพราะยอดผ่อนสินค้าทั้งหมดจะถูกนำไปหักลบจากเงินเดือน ซึ่งเราอาจเหลือรายได้สุทธิไม่ถึง 40% และธนาคารจะไม่อนุมัติเงินกู้ให้เรา
🔸 อย่าใช้เงินเพลิน จนไม่มีเงินสำรองเก็บ
ทุกๆ เดือน ต้องเก็บเงินกันไว้สำรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจต้องชำระเป็นเงินสด หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
🔸 อย่ากู้เงินเกินกำลังที่จะผ่อนจ่ายในอนาคต
กรณีธนาคารเสนอวงเงินกู้ให้มากกว่าราคาจริงของที่อยู่อาศัย อย่าเห็นแก่เงินส่วนเกิน เพราะยังไงก็ตามนั่นคือหนี้ที่เราต้องใช้คืนอยู่ดี และระยะยาวเราอาจผ่อนไม่ไหวได้
นอกจากนี้ การเตรียมเครดิตให้ดี จะไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าเราใส่ใจในเรื่องการใช้จ่าย รู้จักทำ #บัญชีรายรับรายจ่าย สม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมทางการเงินของเราอยู่ตลอดเวลานะคะ

เลื่อนลง