You can compare up to 3 projects

Articles

มาแล้ว ยุครถยนต์ไฟฟ้า

Views

ยุครถยนต์ไฟฟ้ามาแล้ว พร้อมมาตรการสนับสนุนรอบด้านทั้งจากภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าเเห่งชาติ 2020
.
📍กำหนดเป้าหมายภายในปี 2573 ไทยต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เป็นแผน 30@30 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
➣>ระยะสั้น (2020-2022) ผลิตรถสำหรับรถราชการ รถสาธารณะ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 60,000-110,000 คัน
➣>ระยะกลาง (2021-2025) ผลักดัน ECO EV จำนวน 100,000-250,000 คัน และผลักดันสมาร์ท ซิตี้ บัส จำนวน 300,000 คัน
➣>ระยะยาว (2026-2030) ให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 750,000 คัน

ปรับราคาแบตเตอรี่ให้ถูกลง 40-50% ลดหย่อนภาษีรายปีได้

📍ส่งเสริมการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนและถนนสายหลักระหว่างเมือง โดยให้มีระยะห่างของแต่ละสถานีภายในรัศมีไม่เกิน 50-70 กม. และต้องชาร์จด้วยความเร็วประมาณ 15-20 นาที

📍พัฒนาแอปพลิเคชัน ในการค้นหาสถานีชาร์จ และสามารถจองแท่นชาร์จก่อนเข้ารับบริการได้

📍ส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า (EV) รอบใหม่ โดยลดและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่กำหนด ครอบคลุมการส่งเสริมยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท รถโดยสาร รถบรรทุก รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เรือ

📍เตรียมศึกษาแนวทางให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สามารถขายไฟฟ้าส่วนเหลือจากแบตเตอรี่รถ EV เข้าระบบผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อให้ระบบแบตเตอรี่รถ EV กลายเป็นระบบสำรองไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าในประเทศ

บ้านเสนาโซลาร์ เราพร้อมรองรับการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแท่นชาร์จใช้ไฟจากโซลาร์ ที่ทำให้คุ้มค่า ประหยัด และยั่งยืน ตอบโจทย์ชีวิตทั้งวันนี้และอนาคต
𝗦𝗘𝗡𝗔 𝗘𝗩 𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆
----------------------------
💥โครงการเสนาที่มีระบบรองรับ รถยนต์ไฟฟ้า
เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา
ราคาเริ่ม : 8 - 12 ลบ.
Line@ : http://line.me/ti/p/%40ubm1720g
รายละเอียด : https://bit.ly/2N4nJhj
แผนที่นำทาง : https://bit.ly/2YrSSjS
โทร : 1775 กด 17

เสนา แกรนด์ โฮม รังสิต-ติวานนท์
ราคาเริ่ม : 6 - 12 ลบ.
Line@ : http://line.me/ti/p/%40senagrandhome
รายละเอียด : https://bit.ly/2VRpKm7
แผนที่นำทาง : https://bit.ly/2T0432g
โทร : 1775 กด 16

เลื่อนลง