You can compare up to 3 projects

Articles

Business Transformation

Views

25 พ.ค. 2561

ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินคำว่า Business Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่บ่อยมาก คำถามสำคัญที่เราต้องขบคิดก็คือ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเรานั้นควรจะทำที่จุดไหน เพราะถ้าหากเรามองไปที่แก่นแท้ของธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย แก่นแท้ของธุรกิจนั้นยังคงเป็นเช่นเดิม นั่นก็คือ การทำกำไรสูงสุด โดยที่เราต้องสามารถตั้งราคาขายในระดับที่สูงกว่าต้นทุน และมีปริมาณขายที่มากพอที่ครอบคลุมทั้งต้นทุนขาย ต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ และต้นทุนคงที่ที่เราลงทุนไปในตอนเริ่มธุรกิจด้วย ในการทำธุรกิจโดยทั่วๆไปเราก็จะเริ่มจาก input ของธุรกิจที่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ, know-how บางอย่าง เข้ามาสู่กระบวนการธุรกิจ จากนั้นจึงออกมาเป็น output ที่ออกมาสู่ท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ ทั้งหมดนี้เราสามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตาม ธุรกิจยังคงเป็นแบบนี้อยู่เสมอ หรือ business as usual นั่นเอง

Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจไปเป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปไกลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายและเข้ามาท้าทายธุรกิจดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการทางการเงิน การขนส่ง การท่องเที่ยวและโรงแรม ฉะนั้นแล้วการที่ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนี้จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นดิฉันมองว่าผู้ประกอบการควรทำใน 3 เรื่องหลักๆคือ Consumer Experience, Operational Process และ Business Model

ในส่วนของ Consumer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้านั้น ธุรกิจต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เป็นวิถีชีวิตดิจิทัลที่ชัดเจน ลูกค้าในปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการทำงานผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และวื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น ฉะนั้นแล้วธุรกิจจะต้องปรับตัวในการสื่อสารและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองชีวิตดิจิทัลของลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านแอพต่างๆ การเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือข้าวของต่างๆเข้ากับอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น ซึ่งนั่นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วย

การเปลี่ยนประการที่ 2 ที่ธุรกิจต้องทำก็คือ Operational Process หรือกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานยุคดิจิทัลจึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีอย่าง Big Data นั้นจะช่วยให้เราเข้าถึง key insight ต่างๆจากข้อมูลปริมาณมหาศาลในแบบ real-time ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานจากการที่ไม่ต้องมีหน้าร้านมากมายและช่วยให้เราเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้าและ supplier ได้ง่ายและรวดเร็วด้วย

การเปลี่ยนแปลงข้อสุดท้ายก็คือตัว Business Model หรือรูปแบบการทำธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัลนั้นให้ความสำคัญกับฐานผู้ใช้งานปริมาณมหาศาลมากจะเห็นได้จากโมเดลของหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Facebook, Youtube, Grab, Airbnb ซึ่งสามารถทำเงินได้จากการมีฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เข้าถึงง่ายผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน content หรือการแชร์ทรัพยากรร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่งย่อมทำให้การขายของตามปกติผ่านตัวกลางต่างๆแข่งขันได้ยากขึ้นในอนาคตด้วย โดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนทางธุรกิจที่ต้องทำในยุคนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่สังคมของดิจิทัลที่วิถีชีวิตผู้คนจะเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายออนไลน์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นจำเป็นต้องทำเพื่อให้มอบประสบการณ์และเข้าถึงผู้คนผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยในการลดต้นทุนและบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเทรนด์ใหม่ๆในตลาด โดยธุรกิจเองต้องเปลี่ยนโมเดลจากการผลิตแล้วขายผ่านตัวกลางทางกายภาพปกติมาสู่การขายผ่าน app, การสร้างฐานสมาชิก และการแชร์ทรัพยากรให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอด

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง