You can compare up to 3 projects

Articles

ซื้อบ้าน น้ำไม่ท่วม เช็กจากอะไร

Views

คิดจะซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านสักหลัง หนึ่งในปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังคือ #ปัญหาน้ำท่วม ยิ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฝนมาเยือนเราแทบทุกฤดู! เสนาเลยรวบรวมวิธีเช็กให้ชัวร์ก่อนซื้อบ้าน ไม่ให้เจอน้ำท่วม มาฝากกันนะคะ 🤓
ซื้อบ้าน น้ำไม่ท่วม เช็กจากอะไรได้บ้าง?
🌊 โซนผังเมือง
• โซนสีต่างๆ ที่ปรากฏในผังเมือง จะกําหนดแนวทางการใช้พื้นที่ดินแต่ละเขต เช่น พื้นที่เกษตรกรรม จะเป็นโซนที่เป็นสีเขียว เป็นพื้นที่เสี่ยงกับน้ำท่วมมากที่สุด
🌊 ตําแหน่งคู / คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ

บ้านอยู่ใกล้คูคลอง วิวอาจจะสวย แต่ความเสี่ยงน้ำท่วมยามน้ำมาก็สูงมากเช่นกัน
🌊 ความสูงต่ำของที่ดิน/ที่ตั้ง (Topography)
• ลองค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ระดับน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่มีระดับความสูงของแผ่นดินที่ต่างกันทําให้ระดับน้ำมีความลึกต่างกันไปด้วย
🌊 แนวคันกั้นน้ำ
• บ้านหรือที่ดินที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง สามารถดูได้จากการวางตําแหน่งคันกั้นน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
🌊 เส้นทางน้ำไหล
• ก่อนซื้อบ้านหรือปลูกบ้าน ต้องสังเกตว่าเวลาฝนตก น้ำฝนไหลผ่านแนวที่ดินของเราหรือไม่ เพราะแรงของน้ำมหาศาลกว่าที่คิดมาก
🌊 มาตรการป้องกันน้ำท่วม
• ตรวจเช็กกับทางโครงการที่จะซื้อ ว่ามีมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมอย่างไรบ้าง

เลื่อนลง