You can compare up to 3 projects

Articles

สาเหตุเสาเข็มเกิดการทรุดตัว

Views

#ปัญหาเสาเข็มบ้านทรุด! 🏠 ทำเอาเจ้าของบ้านหลายคนแทบทรุดตามบ้านไปด้วย แล้วสาเหตุเกิดจากอะไร? เสนามีคำตอบมาฝาก สำหรับคนที่กำลังจะมีบ้าน จะได้เก็บเป็นคลังความรู้เพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดกับบ้านเรานะคะ

ปัญหาที่เจอบ่อยๆ มักเกิดจาก...
🏚 ความยาวของเสาเข็มไม่เพียงพอ
การสร้างบ้าน ควรลงเสาเข็มให้ยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง เพื่อให้มีแรงต้านช่วยพยุงบ้าน โดยความลึกของเสาเข็มต้องลงเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ บางที่มีชั้นดินแข็งมาก ก็ไม่ต้องลงเสาเข็มลึกมาก

🏚 เสาเข็มรับน้ำหนักได้ไม่พอ
การเลือกใช้เสาเข็ม จะดูเพียงแค่ความยาวอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งถ้าไม่ได้ทำการสำรวจสภาพชั้นดิน จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณการใช้เสาเข็มรับน้ำหนักได้

🏚 เสาเข็มแตกหัก
ถ้าเสาเข็มชำรุด ทำให้ไม่สามารถถ่ายน้ำหนักไปยังดินแข็ง จะเกิดปัญหาบ้านทรุดเอียง มักพบรอยแตกที่ฐานรากหรือเสาตอม่อ

🏚 ดินเกิดการเคลื่อนตัวหรือทรุด
ปัญหาดินทรุดมักเกิดขึ้นหลังสร้างบ้านเสร็จแล้ว มักเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สร้างบ้านริมแม่น้ำ ควรมีการออกแบบโครงสร้างพิเศษเพื่อรับน้ำหนักตัวบ้าน หรืออาจทำกำแพงป้องกันการไหลของดินก่อนติดตั้งเสาเข็มของบ้าน

เลื่อนลง