You can compare up to 3 projects

Articles

Climate Change

Views

เรามักจะเคยชินกับคำว่า "Global Warming" ที่หมายถึง โลกร้อน หรือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใช่ไหมคะ แต่ ณ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมาใช้คำว่า "Climate Change" แทนแล้ว!!!
.
▶โดย Nasa ได้ให้ความหมายว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการเผาไหม้ ซึ่งเป็นก๊าซที่เก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ภูเขาน้ำแข็งทั่วโลกละลาย

การใช้คำว่า "Climate Change" จึงครอบคลุมถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดมากกว่าคำว่า
"Global Warming" แล้วนะคะ

💚#เพราะโลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตธรรมชาติ
เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้นก็คือ ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ติดตั้งโซลาร์ให้กับโครงการบ้านทุกหลัง ลดการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม
ช่วยให้วิกฤตธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้น
และอาจจะเกิดในอนาคตนั้น...เบาบางลง
--------------------------
"บ้าน SENA Solar”
โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจรรายแรกของไทย

เลื่อนลง