You can compare up to 3 projects

Articles

do don’t โควิด-19 สำนึกต่อสังคม

Views


ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ เราทุกคนต้องช่วยกันสร้างสำนึกต่อสังคมอย่างจริงจังนะคะ เพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้โดยเร็วที่สุด เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ

Do
-รักษาสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย
-ฟังและปฏิบัติ ตามคำแนะนำจากรัฐหรือแหล่งที่เชื่อถือได้
-ใส่หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อออกจากบ้าน
-มีอาการเสี่ยง เจ็บป่วย รีบพบแพทย์

Don't
-ไม่ปกปิดข้อมูล เมื่อไปในพื้นที่เสี่ยงหรือแออัด
-ไม่เผยแพร่ข่าวปลอม
-ไม่ยอมกักตัว หากมีความเสี่ยงสูง
-ไม่รับนัดสังสรรค์ พบปะ ชุมนุมกับคนหมู่มาก

เลื่อนลง