ข่าวดี รัฐเปิดให้ขายไฟที่เหลือคืนได้ ระยะสัญญา 10 ปี ในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย

05 พ.ย. 2565

โครงการโซลาร์ภาคประชาชนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ในอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อเดิมที่ 1.68 บาทต่อหน่วย ณ ตอนนั้นเสนาก็ได้เข้าร่วมและดำเนินการยื่นเรื่องขายไฟคืนรัฐให้กับลูกบ้าน ซึ่งแต่ละหลังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการไฟฟ้า
และในปีนี้ 2564 เสนาก็ได้ดำเนินการยื่นเรื่องเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนให้กับลูกบ้านอีกครั้ง ในอัตรารับซื้อที่ 2.20 บาทต่อหน่วย

ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ลงมติเห็นชอบให้แบ่งการดำเนินงาน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน เป็น 2 ส่วนหลัก คือ
 

1. ปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัย ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ จากเดิม 1.68 บาทต่อหน่วย ปรับเพิ่มเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 โดยมีเป้าหมายการรับซื้อทั้งหมดที่ 50 เมกะวัตต์

2. ขยายผลการดำเนินโครงการไปยังกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะวัตต์ กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ รวมเป็น 50 เมกะวัตต์

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ลูกบ้านเสนา และลูกค้าที่กำลังสนใจซื้อโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์พร้อมโซลาร์นั้น จะได้รับความคุ้มค่าถึง 2 ต่อ ต่อแรกคือประหยัดไฟได้กว่า 25 ปี ต่อที่สองคือมีโอกาสขายไฟที่เหลือคืนรัฐได้ 2.20 บาทต่อหน่วย ถึง 10 ปี