You can compare up to 3 projects

Articles

บ้านพักคนงานก่อสร้างสำเร็จรูป ยกระดับคุณภาพชีวิต

Views

จากความตั้งใจและความห่วงใยของ ดร.ยุ้ย ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนงานก่อสร้างตามไซต์ต่างๆ จึงได้มีแนวคิดทำ แคมป์ หรือ บ้านพักคนงานสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด พร้อมกับติดผ้าม่านที่หน้าต่างเพิ่มให้ ซึ่งบ้านพักคนงานก่อสร้างแบบนี้มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่าบ้านพักคนงานแบบเดิม

ไม่ว่าจะคนงานก่อสร้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แผนกใด
ทุกคนคือส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา...
เสนาดีเวลลอปเม้นท์

เลื่อนลง