You can compare up to 3 projects

Articles

ฮาวทูทิ้ง ตู้เย็นคลีน

Views

เคยเป็นมั้ย ขยันซื้อ ขยันเก็บ สุดท้ายขยะเต็มตู้เย็น!!! 😅
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มใส่ใจสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการซื้ออาหารและการจัดระเบียบตู้เย็นให้สะอาดเรียบร้อย ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้เลยค่ะ...

🤗 ฮาวทูทิ้ง...ทิ้งยังไงให้ตู้เย็นคลีน
.
🍏 แยกประเภทของที่จะเก็บแช่ในตู้เย็นให้เป็นหมวดหมู่
ช่วยให้กลิ่นไม่ปะปนกัน และลดปัญหาการเก็บลืม จนอาหารหมดอายุ
🍎 หมั่นเปิดเช็กตู้เย็น โชว์ฝีมือทำอาหารเองบ่อยๆ
นอกจากช่วยประหยัดแล้ว การเปิดตู้เย็นเช็กของเรื่อยๆ ของจะไม่ทันหมดอายุแน่นอน
🍊 ไม่เก็บคำว่า “เสียดาย” มาใช้กับเรื่องของในตู้เย็น
มัวแต่เสียดาย เก็บไว้แต่ก็ไม่ได้เอามากินมาใช้ สุดท้ายของเสีย ของหมดอายุก็ต้องทิ้งอยู่ดี
🍋 ก่อนไปชอปปิง เปิดตู้เย็นเช็กของมีของขาดทุกครั้ง!
อย่าซื้อมาตุนมากเกินไป ท่องไว้มีพอดีๆ แต่เน้นของสดใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดี
นอกจากจะช่วยเรื่องสุขอนามัยที่ดีของเราแล้ว ยังช่วยโลกในการลดปริมาณขยะอาหารเหลือทิ้งหรือ Food Waste ปัญหาใหญ่ในปัจจุบันได้ดีอีกด้วยนะคะ

เลื่อนลง