You can compare up to 3 projects

Articles

เรื่องเสาเข็มที่ควรรู้

Views

จะสร้างบ้านอยู่เอง หรือจะซื้อบ้านจัดสรร เรื่องหนึ่งที่ต้องรู้คือเรื่องของโครงสร้าง การลงเสาเข็ม ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการสร้างบ้านให้อยู่กับเราไปนานๆ ส่วนรายละเอียดอะไรบ้างที่เราควรมีไว้เป็นความรู้นั้น #เสนารวบรวม มาฝากแล้วค่ะ 🤗

#เรื่องเสาเข็มที่คุณควรรู้ ระหว่าง #บ้านสร้างเอง และ #บ้านโครงการ

บ้านสร้างเอง
• ต้องใช้วิศวกรในการคำนวณและเลือกใช้เสาเข็ม
• ควรตรวจสอบสภาพชั้นดินก่อนทำการลงเสาเข็ม
• ควรลงเสาเข็มให้ยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง ป้องกันการทรุด
• พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น บ้านจะสร้างใกล้แม่น้ำหรือไม่

บ้านจัดสรร
• สอบถามประเภทเสาเข็ม ความยาว ตำแหน่ง กับทางโครงการ
• กรณีต้องการต่อเติมส่วนอื่น ควรนำข้อมูลที่ได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
• ทำการตรวจสอบสภาพดิน และเลือกใช้เสาเข็มรับน้ำหนักที่เหมาะสม
• กรณีมีการต่อเติมเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้าน ส่วนต่อเติมควรลงเสาเข็มให้ถึงชั้นดินแข็ง
• กรณีมีบริเวณที่ลงเสาเข็มไม่เท่ากับตัวบ้าน โครงการควรออกแบบแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้าน เพื่อป้องกันการทรุดตัว เช่น พื้นที่จอดรถต้องไม่เชื่อมกับพื้นบ้าน

เพราะบ้านต้องอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปี การใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของบ้านเราจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่ดีที่สุดนะคะ

เลื่อนลง