You can compare up to 3 projects

Articles

Overnight Success

Views

31 พ.ค. 2560

ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้บริหารและสอนหนังสือมานาน ดิฉันสังเกตเห็นว่า คนรุ่นใหม่จำนวนมากแสวงหาความสำเร็จที่รวดเร็วในลักษณะที่เป็น “ความสำเร็จชั่วข้ามคืน” หรือ “Overnight Success” มากกว่าการสร้างความสำเร็จที่ต้องใช้เวลานานๆ ค่ะ ความสำเร็จชั่วข้ามคืนในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเสมอไป แต่สื่อถึงการใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมายด้วยความรวดเร็วในเวลาสั้นๆ ค่ะ

ทั้งนี้หากเราพูดถึงความสำเร็จในทางธุรกิจนั้น เราก็จะดูจาก “ขนาด” เป็นมาตรวัดหลัก ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในแง่ของรายได้ กำไร หรือการเติบโตที่สูงๆ และต่อเนื่องด้วย เราก็นับเป็นความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น ถ้าในแง่ของการลงทุนก็จะเป็นเรื่องของการได้ผลตอบแทนในระดับหลักสิบหรือหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนค่ะ

ในทางปฏิบัตินั้นการจะได้มาซึ่งความสำเร็จในลักษณะ Overnight Success นั้นวิธีที่ง่ายและเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ การใช้วิธีทางการเงิน ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการกู้เงินมาหรือระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนภายนอกคนอื่นๆ เพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินมาใช้ในการขยายกิจการให้เติบโตอย่างรวดเร็วหรืออาจจะเร่งทางลัดให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้เงินที่ได้มาซื้อหรือควบรวมกิจการค่ะ

แต่ปัญหาของการใช้ทางลัดด้วยวิธีทางการเงินนั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงหลายๆ อย่างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงินที่อาจสูงขึ้นสวนทางกับทิศทางธุรกิจที่อาจไม่ได้ดีหรือโตอย่างที่คาด หรือแม้ธุรกิจที่เราไปซื้อมาจะมีศักยภาพสูง แต่ก็อาจจะประสบปัญหาในการบริหารคนจากต่างองค์กรที่มีพื้นเพด้านวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกันด้วย ซึ่งปัญหาในการบริหารคนจากต่างองค์กรที่รวมเข้ามานั้นจะส่งผลให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรมีปัญหาด้วยค่ะ

ดังนั้นแล้วคำถามที่เราควรถามและตระหนักเสมอก็คือ ความสำเร็จที่ได้มานั้นยั่งยืนแค่ไหนค่ะ การสร้างความสำเร็จที่รวดเร็วแบบ Overnight Success อาจทำได้ไม่ยากหากเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างที่กล่าวข้างต้น แต่การสร้างความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทีมที่ดี ความสามารถในการรับมือความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประสบการณ์ในการบริหารงาน และวัฒนธรรมองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสร้างและสะสม ไม่มีทางที่จะสร้างขึ้นมาได้ด้วยเวลาชั่วข้ามคืนหรือข้ามวันค่ะ แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรมีความแข็งแกร่งในธุรกิจในระยะยาวและต่อยอดความสำเร็จได้จากฐานที่มั่นคง

เลื่อนลง