5 ข้อ ช่วยลดโลกร้อนแบบง่ายๆ เราก็ทำได้!

18 ก.ค. 2566

#โลกร้อน ร้อนแบบเหมือนทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางแดดตลอดเวลา อากาศที่ร้อนมากขึ้นๆ ทุกปีเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆ คน 🔥🥵

ก่อนที่โลกจะร้อนมากไปกว่านี้ #เสนารวบรวม 5 ข้อ 💬 ช่วยลดโลกร้อนแบบที่เราทุกคนสามารถทำได้จริงในการใช้ชีวิตทุกๆ วัน เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยลด #ภาวะโลกร้อน ได้ด้วย

เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เรื่อง 👉 ☀ #สภาวะโลกร้อน #GlobalWarming คือ การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพราะไม่สามารถระบายความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ออกไปได้โดยปกติ สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของก๊าซในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิด #ภาวะเรือนกระจก #GreenHouseEffect ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำมือมนุษย์อย่างพวกเรานั่นเอง 😳  
 

• เดินทางด้วยรถสาธารณะมากขึ้น หรือทางเดียวกัน ไปด้วยกัน 
*ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 88.94%
 

• ปรับ เปลี่ยนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
*เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเป็นฟลูออเรสเซนต์ 1 ดวง ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 68 กิโลกรัม/ปี
 

• เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
*วัสดุที่ใช้ซ้ำได้ หลายๆ ครั้ง จะช่วยลดปริมาณขยะได้มากขึ้นด้วยนั่นเอง 
 

• ลด ละ เลิก ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟม
*พลาสติกและโฟมมีกระบวนการผลิตและการทำลายที่จะปล่อยก๊าซมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อโลกและร่างกายในระยะยาว

 

• ลดขยะอาหาร ด้วยการทำอาหารพอดี และทานให้หมด 
*สารอินทรีย์ในขยะเศษอาหาร เมื่อย่อยสลายจะเกิดก๊าซมีเทน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนฯ ถึง 25 เท่า
 

#รักษ์โลก #ก๊าซเรือนกระจก #ลดโลกร้อน #LifelongTrustedPartner #Sustainability #SenaDevelopment #SenaMadeFromHer