You can compare up to 3 projects

Articles

SENA WE CARE องศา…แห่งความอุ่นใจ

Views


SENA WE CARE องศา...แห่งความอุ่นใจ แจ้งซ่อมเรื่องบ้าน ออนไลน์ 24 ชม.

หมดห่วงเรื่องการซ่อมแซมดูแลบ้าน เพราะมี SENA WE CARE คู่คิดคอยให้คำปรึกษา ทำให้ทุกปัญหาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายดาย ลูกบ้าน SENA อุ่นใจ สบายใจ ในการแจ้งซ่อมเรื่องบ้านตลอด 24 ชม. กับ SENA We Care บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ เมื่อแจ้งซ่อม Online แล้ว ทาง Customer Service จะติดต่อกลับในช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น. ใน 24 ชม.ในวันทำการของการแจ้งซ่อม

ลูกบ้าน Sena we care จะได้รับ Sign-in name และ Password เมื่อโอนบ้าน/ห้องชุด เพื่อเข้าใช้บริการ
สำหรับท่านที่ไม่ได้รับ Sign-in name และ Password สามารถติดต่อได้ที่ Customer Service โทร 1775 กด 55 หรือ Email : wecare@sena.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ช่องทางนี้สำหรับการแจ้งซ่อมเท่านั้น หากลูกบ้านต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซ่อมบ้าน กรุณาใช้บริการที่ “ร้องเรียนเรื่องบ้าน”

สำหรับการเข้าใช้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ SENA We Care ผ่าน Application SENA 360° Service

1. เข้า Application SENA 360°
2. ลูกบ้านของเสนาจะได้รับ Uesrname / Password สำหรับเข้า Application เมื่อโอนบ้าน/ห้องชุด เพื่อเข้าใช้บริการ
3. เลือกที่เมนู แจ้งซ่อมออนไลน์ (Online Service Request)
4. คลิกที่ Online Service Request
5. หลังจากนั้น ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาเข้าไปในระบบ
6. หลังจากลูกบ้านสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมผ่าน Appliction ได้เลย

แจ้งซ่อม (Service Request)

รู้จักกับ SENA WE CARE เพิ่มเติม

ดูรายละเอียดการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

เลื่อนลง