You can compare up to 3 projects

Articles

Sport Society

Views

14 ธ.ค. 2560

Note :

ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเรื่อง Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุอยู่บ่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงที่ประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดชะลอตัวลงทั่วโลก ทำให้ในอนาคตเราจะมีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก ฉะนั้นแล้วทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างก็ต้องพร้อมรับมือและปรับตัวเพื่อหาประโยชน์จากการเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ เราจึงเห็น eco system หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆ บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาเพื่อจับตลาดกลุ่มนี้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาดิฉันเฝ้าสังเกตการทำ Focus Group กับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อบ้านในโครงการก็พบว่าตอนนี้ก็มีสังคมอีกรูปแบบหนึ่งกำลังก่อตัวขึ้น ดิฉันให้นิยามสังคมนี้ว่า “Sport Society” หรือสังคมกีฬา เหตุที่มองเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำการสอบถามในระหว่างทำ Focus Group นั้น ลูกค้าที่มาซื้อบ้านทุกรายต่างก็ถามหาถึงเรื่อง Fitness ในโครงการ ขณะเดียวกันในโครงการที่เราบริหารนิติบุคคลก็มักจะมีการร้องเรียนเรื่อง Fitness ไม่เพียงพออยู่เสมอ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคนในปัจจุบันใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายและสุขภาพกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไม่เพียงแค่นั้น เราเริ่มเห็นการก่อตัวของบรรดา eco system ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังคมกีฬามากขึ้นเรื่อยๆด้วย หากเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าในออฟฟิศปัจจุบันเราจะเห็นการใส่รองเท้ากีฬามาทำงานมากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มเห็นสินค้าและบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart Watch หรือ App ดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายออกมามากขึ้น เช่นเดียวกับกิจกรรมด้านการกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนหรือการปั่นจักรยานก็ได้รับความสนใจมากขึ้น เราจะเห็นธุรกิจโรงแรมหลายที่เริ่มให้บริการจักรยานให้เช่าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่มาพักด้วยเช่นกัน

และเมื่อพิจารณาเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบด้วยแล้วก็จะเห็นว่าสังคมกีฬามีแนวโน้มที่จะเติบโตคู่กับสังคมผู้สูงอายุไปด้วย เพราะยิ่งเมื่อคนเราอายุมากขึ้นก็จะมีความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นตามไปด้วย เราก็จะเห็น eco system ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมรักษาสุขภาพออกมามากขึ้น ผู้สูงอายุเองนอกจากต้องการการรักษาสุขภาพแล้ว การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายก็เป็นโอกาสในการนัดพบปะสังสรรค์หรือมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของกลุ่มหรือชมรมด้วย ซึ่งเรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆในสวนสาธารณะหรือลานกิจกรรมตามโครงการที่อยู่อาศัย

โดยสรุปแล้วในอนาคตเราจะเห็นการเติบโตและขยายตัวของ Sport Society หรือสังคมกีฬาเพิ่มมากขึ้นจากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในโอกาสต่างๆทั้งในฐานะกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการเข้ามาของสังคมผู้สูงอายุก็จะสร้างฐานของสังคมกีฬาจากฟากของผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นและมองหากิจกรรมยามว่างในช่วงหลังเกษียณแล้ว โดยต่อจากนี้ไปผู้ประกอบการก็จะเล็งเห็นโอกาสในการเข้ามาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสังคมกีฬามากขึ้นเช่นกัน

รวบรวมเนื้อหาสาระ ส่งมอบความสุข ความบันเทิง ให้เพลิดเพลินไปกับการอ่าน
Facebook: http://bit.ly/sena_facebook
Youtube: http://bit.ly/sena_youtube
Drkessara: http://bit.ly/drkessara

เลื่อนลง