You can compare up to 3 projects

Articles

ภาวะวุ้นตาเสื่อม

Views

ทำงานกันมาทั้งปี ใช้ทั้งสมองและสายตาแทบไม่พัก ใครที่รู้ตัวว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ ปลายปีนี้ถึงเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลดวงตากันบ้างแล้วนะคะ ถ้าไม่อยากเจอกับ #ภาวะวุ้นตาเสื่อม ที่เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของเรา อย่าชะล่าใจไปนะคะ เพราะใน ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนสูญเสียการมองเห็นได้เลยด้วย

#เสนาห่วงใย ช่วงนี้นอกจากโควิด-19 แล้ว ใครมีโอกาสได้พัก Work From Home ก็ถือโอกาสใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองกันให้มากๆ ด้วยนะคะ

เลื่อนลง