การลงทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา ที่มีความประสงค์จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับ SENA Development สามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งข้อมูลบริษัทมาตามช่องทางดังนี้

  • Email : procurement@sena.co.th
  • เบอร์ติดต่อ : 
    • แนวราบ 02-541-4642 ต่อ 10915
    • แนวสูง 02-541-4642 ต่อ 10910

ที่อยู่ : ฝ่ายสรรหา (SCD) ชั้น 9 เลขที่ 448 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ซึ่งเมื่อฝ่ายสรรหา (SCD) ได้รับข้อมูล และพิจารณาแล้วว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และจะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ กับคู่ค้าทั้งสิ้น **

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมา

แชร์ :