รับซื้อที่ดิน

ข้อมูลในการรับซื้อที่ดิน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดินในทำเลกรุงเทพ และ   
ปริมณฑล ขนาดตั้งแต่ 2-50 ไร่ ทั้งในรูปแบบที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รับซื้อที่ดิน
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมลกรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
รายละเอียดที่ดิน
กรุณากรอกที่ตั้งที่ดิน
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกตำบล
กรุณากรอกจำนวนไร่
กรุณากรอกจำนวนงาน
กรุณากรอกจำนวนตารางวา
กรุณากรอกราคาที่เสนอขาย
รูปแผนที่ *

กรุณาอัปโหลดไฟล์ รูปภาพที่ดิน, แผนที่, โฉนด ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls) 

*ต้องเป็นแผนที่จาก Google Map ที่ระบุขอบเขตที่ดิน และเส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจนเท่านั้น

กรุณาอัปโหลดไฟล์
ตัวอย่างแผนที่ที่ต้องการ
รูปแปลงที่ดิน(โฉนด/ระวาง) *

กรุณาอัปโหลดไฟล์ รูปภาพที่ดิน, แผนที่, โฉนด ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls) 

*ต้องเป็นแผนที่จาก Google Map ที่ระบุขอบเขตที่ดิน และเส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจนเท่านั้น

กรุณาอัปโหลดไฟล์
ตัวอย่างโฉนดที่ดินที่ต้องการ