เฟล็กซี่ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์
ความคืบหน้าโครงการ
99.30%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
99.21%
งานระบบ M&E
95.50%
งานภายนอก
100%