นิช ไอดี พระราม 2
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%