นิช ไอดี พระราม 2 – ดาวคะนอง
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%