นิช ไอดี สุขุมวิท 113
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานระบบไฟฟ้า ประปา
100%