นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตย์
100%
งานระบบ
100%