นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานระบบ
100%