นิช โมโน พระราม 9
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานเสาเข็ม
100%
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานระบบ M&E
100%