นิช โมโน รามคำแหง
ความคืบหน้าโครงการ
99%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
99%
งานตกแต่งภายใน
100%