นิช ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี
ความคืบหน้าโครงการ
100%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานตกแต่งภายใน
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%