เสนา อีโค ทาวน์ รังสิต สเตชั่น
ความคืบหน้าโครงการ
96%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
100%
งานระบบ MEP
95%
งานตกแต่งภายใน
100%