เสนาคิทท์ บางนา - ก.ม.29
ความคืบหน้าโครงการ
97.12%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตยกรรม
99.35%
งานระบบ
89.48%
งานภายนอก
92.24%
งานตกแต่งภายใน
83.46%