เสนาคิทท์ เพชรเกษม 120
ความคืบหน้าโครงการ
75%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
100%
งานสถาปัตย์
74%
งานระบบ
71%
งานภูมิสถาปัตย์
72%