เสนาคิทท์ สาทร - กัลปพฤกษ์
ความคืบหน้าโครงการ
50%
ภาพรวม
ฐานราก
100%
งานโครงสร้าง
100%
งานระบบ
40%
งานสถาปัตย์
30%