เสนา วีว่า ฉลองกรุง - ลาดกระบัง
ความคืบหน้าโครงการ
52.35%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
60%
งานสถาปัตยกรรม
50%
งานตกแต่งภายใน
45%