เสนา วีว่า ฉลองกรุง - ลาดกระบัง
ความคืบหน้าโครงการ
58%
ภาพรวม
งานโครงสร้าง
90%
งานสถาปัตยกรรม
54%
งานตกแต่งภายใน
30%