You can compare up to 3 projects
เลื่อนลง
Favourite

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

Call Center 1775 กด 39 | Add Friend
Add Line Friend : @nichepridetaopoon

  • ตัวอย่าง name@example.com
  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์
ราคาเริ่ม 3.39 ล้านบาท สำหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. มีจำนวน 1 ยูนิต และส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท มีจำนวน 2 ยูนิต แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 32 และ 34.5 ตร.ม. (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมดประเภท ลักษณะของแถม สิทธิและประโยชน์มูลค่ารวมในแต่ละประเภท ดังนี้
โปรโมชั่นอยู่ฟรี 24 เดือน ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก BAY และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ปีที่ 1 คิดที่ 1.65% และปีที่ 2 คิดที่ 1.75% กู้เงินจำนวน 30 ปี ประเภทหลักประกันห้องชุดพักอาศัยโครงการในกลุ่ม Super Prime เท่านั้น โดยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการกู้ธนาคารสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนฯ ได้
โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 8 รายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2 ปีแรก มูลค่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ห้องชุด เมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในระยะเวลาที่ทางโครงการกำหนด
โปรโมชั่นเฟอร์ฯครบ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด Designed by SENA จาก Modernform (หรือเทียบเท่า) สำหรับห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. มูลค่ารวม 110,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. มูลค่ารวม 120,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 34.5 ตร.ม. มูลค่ารวม 130,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 49 ตร.ม. มูลค่ารวม 170,000 บาท
โปรโมชั่นทั้งหมดข้างต้นนี้ เฉพาะยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น และต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 เท่านั้นรายละเอียดยูนิตที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย และสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง


เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน
1. ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก SENA Club และลูกค้า SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB
2. ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ SENA Club ผ่านเมนู ‘แนะนำเพื่อน’ ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
3. ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก SENA Club หรือ สมาชิก SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB ท่านอื่นมาก่อน
4. กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของเสนาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
5. ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
6. กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว
7. สิทธิในการได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท*
7.1. กรณีให้สิทธิแก่ผู้แนะนำ จะต้องได้รับเป็น แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ในนาม ผู้แนะนำ (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)และจะได้รับหลังผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 30 วัน
7.2. กรณีให้สิทธิแก่ผู้ถูกแนะนำ สามารถนำมาหักเป็นส่วนลด ณ วันโอนได้ ต้องกรอกแบบฟอร์ม ณ วันจองซื้อเท่านั้น
7.3. กรณีที่ผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ ต้องการมอบค่าแนะนำให้อีกฝ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้สิทธิ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องทั้งผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำจะต้องเซ็นต์สัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็คฝ่ายละ 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หรือหากไม่ต้องการรับเป็นแคชเชียร์เช็คสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้


*สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ เขตบางซื่อ สามารถติดต่อรับได้ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ บริษัทฯ


*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#39

คลิกจองยูนิตพิเศษ ผ่าน Online Booking ที่นี่

ทางเข้าหลัก คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

ใกล้ห้างใหญ่ เซ็นทรัลลาดพร้าว, โลตัสประชาชื่น, ห้างสุพรีม และเกตเวย์บางซื่อ ใกล้ รพ.วิชัยยุทธ, รพ.เกษมราษฎร์, รพ.ประชาชื่น และรพ.บางโพ ใกล้สถานศึกษาได้แก่ รร.โยธินบูรณะ, รร.ราชินีบน, รร.เซนต์กาเบรียล และ รร.สามเสนวิทยาลัย

ทำเลทองแห่งใหม่ของคนเมือง

ใกล้ทางด่วนแยกประชานุกูลและทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก ใกล้ MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สถานี เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ ทางออกประตู 4 เพียง 1 นาที หรือจะเดินทางทางเรือก็ใกล้ท่าเรือบางโพ

co woking space คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์

ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800

ดาวน์โหลดแผนที่ ค้นหาเส้นทางไปยังโครงการ

เลื่อนลง