You can compare up to 3 projects
เลื่อนลง
Favourite

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  • ตัวอย่าง name@example.com
  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

โปรโมชั่น Mega Deal ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอาทิตย์ ลดสูงสุด 700,000 บาท เริ่ม 3.39 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 10 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
• ลดสูงสุด 700,000 บาท จำนวน 2 ยูนิต แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 31.88 และ 31.92 ตร.ม.
• ราคาเริ่ม 3,390,000 บาท แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 27.97 ตร.ม. จำนวน 2 ยูนิต
• แต่งครบ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุด Designed by SENA จาก Modernform (หรือเทียบเท่า)
– สำหรับห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. โซฟา ,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,ตู้เก็บรองเท้า ,โต๊ะอเนกประสงค์ ,โต๊ะรับประทานอาหาร ,ม้านั่งบุผ้า ,ตู้เสื้อผ้า,เตียง ขนาด 5 ฟุต(ไม่รวมฟูก) ,โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้) หรือ Sofa Bench ,ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust ,ซิงค์ ,ก๊อกน้ำ ,ตู้แขวนลอยตู้แขวนลอยในห้องน้ำมูลค่ารวมประมาณ 110,000 บาท
– สำหรับห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. โซฟา ,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้) หรือ Sofa Bench ,ตู้เสื้อผ้า ,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust ,ซิงค์ ,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว ,ตู้เก็บรองเท้า ,เก้าอี้,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 120,000 บาท

– สำหรับห้องชุดขนาด 34.5 ตร.ม. โซฟา ,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,ชั้นวางของแบบแขวนพร้อมฐาน ,โต๊ะทำงาน หรือ Sofa Bench ,ตู้เสื้อผ้า ,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust ,ซิงค์ ,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว ,ตู้เก็บรองเท้า ,เก้าอี้ ,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 130,000 บาท
– สำหรับห้องชุดขนาด 49 ตร.ม. โซฟา ,โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้) ,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,ตู้เสื้อผ้า ,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก) ,โต๊ะพับได้ ,เตียง ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust ,ซิงค์ ,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว ,ตู้เก็บรองเท้า ,เก้าอี้ ,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 170,000 บาท

โปรโมชั่น Online Booking รายละเอียดดังนี้
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 10 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
• ราคาเริ่ม 3,390,000 บาท แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตร.ม. จำนวน 6 ยูนิต
• ห้องที่ร่วมโปรโมชั่น ทั้งหมด 10 ห้อง แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตร.ม. จำนวน 7 ยูนิต และขนาด 32 ตร.ม. จำนวน 3 ยูนิต ราคาอยู่ระหว่าง 3,390,000 – 3,999,999 บาท
• โปรโมชั่นอยู่ฟรี 24 เดือน บริษัทฯ ช่วยผ่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราการกู้ 30 ปีเป็นการออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าให้ลูกค้าจำนวน 24 งวด โดยลูกค้าต้องยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นและต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลูกค้าจะได้รับเช็คภายใน 15 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์
• จองผ่านช่องทาง Online Booking ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

โปรโมชั่น จอง 0 บาท ลดสูงสุด 700,000 บาท เริ่ม 3.39 ล้านบาทรายละเอียดดังนี้
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 14สิงหาคม 2563 ถึง 31สิงหาคม 2563
• จอง 0 บาท ในกรณีที่ชำระเงินทำสัญญา ณ วันจองซื้อเท่านั้น
• เงินทำสัญญา จำนวน 50,000 บาท สำหรับห้องขนาด 27.84 – 34.58 ตร.ม.
• เงินทำสัญญา จำนวน 80,000 บาท สำหรับห้องขนาด 48.77–49.11 ตร.ม.
• ลดสูงสุด 700,000 บาทจำนวน 2 ยูนิต แบบ 1ห้องนอน ขนาด31.88 และ 31.92 ตร.ม.
• ราคาเริ่ม 3,390,000บาท แบบ 1ห้องนอน ขนาด27.97 ตร.ม. จำนวน 2 ยูนิต
• เฟอร์ครบ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุด Designed by SENA จาก Modernform(หรือเทียบเท่า)
– สำหรับห้องชุดขนาด 28ตร.ม.โซฟา ,ไซด์บอร์ดวางทีวี,ตู้เก็บรองเท้า,โต๊ะอเนกประสงค์,โต๊ะรับประทานอาหาร,ม้านั่งบุผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เตียง ขนาด 5 ฟุต(ไม่รวมฟูก),โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้) หรือ Sofa Bench,ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust,ซิงค์,ก๊อกน้ำ ,ตู้แขวนลอยตู้แขวนลอยในห้องน้ำมูลค่ารวมประมาณ 110,000 บาท
– สำหรับห้องชุดขนาด 32ตร.ม.โซฟา ,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้)หรือ Sofa Bench,ตู้เสื้อผ้า,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust,ซิงค์,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว,ตู้เก็บรองเท้า,เก้าอี้,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 120,000 บาท
– สำหรับห้องชุดขนาด 34.5ตร.ม.โซฟา,ไซด์บอร์ดวางทีวี ,ชั้นวางของแบบแขวนพร้อมฐาน,โต๊ะทำงาน หรือSofa Bench,ตู้เสื้อผ้า,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust,ซิงค์,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว,ตู้เก็บรองเท้า,เก้าอี้,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 130,000 บาท
– สำหรับห้องชุดขนาด 49 ตร.ม. โซฟา,โต๊ะทำงาน(ไม่รวมเก้าอี้),ไซด์บอร์ดวางทีวี,ตู้เสื้อผ้า,เตียง ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมฟูก),โต๊ะพับได้,เตียง ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมฟูก),ชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้า,เครื่องดูดควันแบบ Exhaust,ซิงค์,ก๊อกน้ำและตู้แขวนลอยในห้องครัว,ตู้เก็บรองเท้า,เก้าอี้,ตู้แขวนลอยในห้องน้ำ มูลค่ารวมประมาณ 170,000 บาท

เงื่อนไขการแนะนำเพื่อน
1. ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิก SENA Club และลูกค้า SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB
2. ผู้แนะนำต้องแนะนำรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบ SENA Club ผ่านเมนู ‘แนะนำเพื่อน’ ก่อนผู้ถูกแนะนำเยี่ยมชมโครงการ
3. ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เคยถูกแนะนำโดยสมาชิก SENA Club หรือ สมาชิก SENA HANKYU HANSHIN OWNERS CLUB ท่านอื่นมาก่อน
4. กรณีที่เคยซื้อที่อยู่อาศัยของเสนาแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้
5. ผู้ถูกแนะนำยินยอมการให้ข้อมูล ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์แก่ผู้แนะนำ
6. กรณีเกิดการแนะนำซ้ำจากต่างผู้แนะนำ เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลผู้แนะนำที่เข้าในระบบก่อน การเลือกผู้แนะนำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถูกแนะนำ ซึ่งถือเป็นคำขาด หลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำจะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำยืนยันจากผู้ถูกแนะนำ ไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำ โดยสามารถแนะนำได้ทั้งเพื่อน คนรู้จัก หรือคนในครอบครัว
7. สิทธิในการได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท*
7.1. กรณีให้สิทธิแก่ผู้แนะนำ จะต้องได้รับเป็น แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย ในนาม ผู้แนะนำ (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)และจะได้รับหลังผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 30 วัน
7.2. กรณีให้สิทธิแก่ผู้ถูกแนะนำ สามารถนำมาหักเป็นส่วนลด ณ วันโอนได้ ต้องกรอกแบบฟอร์ม ณ วันจองซื้อเท่านั้น
7.3. กรณีที่ผู้แนะนำหรือผู้ถูกแนะนำ ต้องการมอบค่าแนะนำให้อีกฝ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้สิทธิ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องทั้งผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำจะต้องเซ็นต์สัญญาจะซื้อจะขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็คฝ่ายละ 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หรือหากไม่ต้องการรับเป็นแคชเชียร์เช็คสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้

*สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ เขตบางซื่อ สามารถติดต่อรับได้ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ บริษัทฯ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#39

คลิกจองยูนิตพิเศษ ผ่าน Online Booking ที่นี่

ทางเข้าหลัก คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

ใกล้ห้างใหญ่ เซ็นทรัลลาดพร้าว, โลตัสประชาชื่น, ห้างสุพรีม และเกตเวย์บางซื่อ ใกล้ รพ.วิชัยยุทธ, รพ.เกษมราษฎร์, รพ.ประชาชื่น และรพ.บางโพ ใกล้สถานศึกษาได้แก่ รร.โยธินบูรณะ, รร.ราชินีบน, รร.เซนต์กาเบรียล และ รร.สามเสนวิทยาลัย

ทำเลทองแห่งใหม่ของคนเมือง

ใกล้ทางด่วนแยกประชานุกูลและทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก ใกล้ MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สถานี เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ ทางออกประตู 4 เพียง 1 นาที หรือจะเดินทางทางเรือก็ใกล้ท่าเรือบางโพ

co woking space คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์

ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800

ดาวน์โหลดแผนที่ ค้นหาเส้นทางไปยังโครงการ

เลื่อนลง