You can compare up to 3 projects
เลื่อนลง
Favourite

ลงทะเบียนรับ Cashback สูงสุด 400,000 บาท*

Call Center 1775 กด 39 | Add Friend
Add Line Friend : @nichepridetaopoon

  • ตัวอย่าง name@example.com
  • ตัวอย่าง 088xxxxxxx
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

สคบ. โปรโมชั่น โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ห้อง 32 ตร.ม. เริ่ม 3.8 ล้าน*

ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครทุนจดทะเบียน 775,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 575,000,000 บาท กรรมการผู้จัดการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, ชื่ออาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ทะเบียนเลขที่ 9/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 5603 เนื้อที่ประมาณ 3-1-64.4 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันจำนองกับธนาคาร เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 742 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์ จำนวน 8 ห้องชุด และ อาคารเพื่อการพาณิชย์สูง 2 ชั้น จำนวน 2 ห้องชุด
ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนฯ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน ค่าจดจำนอง 1% ของราคายื่นกู้ธนาคาร(ถ้ามี) ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วภาพทุกภาพเป็นภาพจริงบรรยากาศจำลองและตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์ โปรโมชั่น
– One Price ราคาเดียว 3.39 ล้านบาท สำหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ 2709, 3009 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ราคาห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– ราคา 3.39 ล้านบาท เป็นราคาเริ่มต้นของห้องชุด โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นทั้งหมด สำหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ 2709, 3009 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ราคาห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– Cashback สูงสุด 400,000 บาท สำหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. ห้องชุดเลขที่ 917 โดยจะได้รับในรูปแบบของส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ราคาห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รวม 8 รายการประกอบด้วย ค่าส่วนกลาง 1 ปี 48 บาท/ตร.ม. (ชำระล่วงหน้า1ปี), ค่ากองทุน 500 บาท/ตร.ม., ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 1% ของราคาประเมินกรมที่ดิน, ค่าจดจำนอง 1%, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 1 ปี, ค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำ 1 ปี, ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน รวม 8 รายการเป็นมูลค่า 109,604 บาท สำหรับห้อง 28 ตร.ม. ห้องชุดเลขที่ 1205 โดยมูลค่าจะแปรผันตามขนาดของห้องชุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ โปรโมชั่นห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า+ผ้าม่าน+ที่นอน รวม 6 รายการ สำหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. ห้องชุดเลขที่ 1205 รายละเอียดดังนี้ 1. โทรทัศน์ Samsung Smart LED ขนาด 43 นิ้ว หรือเทียบเท่า 2. ตู้เย็น Samsung ขนาด 9.0 คิว หรือเทียบเท่า 3. เครื่องซักผ้าฝาหน้า Samsung ขนาด 8kg. หรือเทียบเท่า 4. ไมโครเวฟ Samsung ขนาด 23 ลิตร 5. ที่นอนขนาด 5 ฟุต 6. ม่าน รวมของแถม 6 รายการ มูลค่า 47,500 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ราคาห้องชุดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2564 เท่านั้น หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด
– โปรโมชั่น ฟรี! เฟอร์นิเจอร์แนวคิดญี่ปุ่น พร้อมเข้าอยู่ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดทุกห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด Designed by SENA จาก Modernform(หรือเทียบเท่า) สำหรับห้องชุดขนาด 28 ตร.ม. มูลค่ารวม 110,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 32 ตร.ม. มูลค่ารวม 120,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 34.5 ตร.ม.มูลค่ารวม 130,000 บาท, สำหรับห้องชุดขนาด 49 ตร.ม. มูลค่ารวม 170,000 บาท

โปรโมชั่นทั้งหมดข้างต้นนี้ เฉพาะห้องชุดโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดห้องชุดที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย และสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและโอนกรรมสิทธิ์ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย อาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองห้องชุดทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775 ต่อ 39

คลิกจองยูนิตพิเศษ ผ่าน Online Booking ที่นี่

ทางเข้าหลัก คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

ใกล้ห้างใหญ่ เซ็นทรัลลาดพร้าว, โลตัสประชาชื่น, ห้างสุพรีม และเกตเวย์บางซื่อ ใกล้ รพ.วิชัยยุทธ, รพ.เกษมราษฎร์, รพ.ประชาชื่น และรพ.บางโพ ใกล้สถานศึกษาได้แก่ รร.โยธินบูรณะ, รร.ราชินีบน, รร.เซนต์กาเบรียล และ รร.สามเสนวิทยาลัย

ทำเลทองแห่งใหม่ของคนเมือง

ใกล้ทางด่วนแยกประชานุกูลและทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก ใกล้ MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สถานี เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ ทางออกประตู 4 เพียง 1 นาที หรือจะเดินทางทางเรือก็ใกล้ท่าเรือบางโพ

co woking space คอนโด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์

นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์

ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800

ดาวน์โหลดแผนที่ ค้นหาเส้นทางไปยังโครงการ

โครงการที่คุณอาจสนใจ

โปรโมชันพิเศษ
เลื่อนลง