You can compare up to 3 projects

Geo Fit+ - เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลื่อนลง

มาทำความรู้จักกับ Geo fit+ คิดจากคนญี่ปุ่น และปรับให้ฟิตกับชีวิตคนไทยอย่างไร

Geo เป็นแบรนด์คอนโดมีเนียมมีสไตล์ของ Hankyu Hanshin Properties Corp. บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมทุนในการพัฒนาโครงการนิช โมโน สุขุมวิท – แบริ่ง นอกจากจะมีมาตรฐานสูง สะดวก สบาย สวยงาม และปลอดภัยแล้ว Geo ยังมีจุดเด่นที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเห็นและคำแนะนำของผู้อยู่อาศัย นำมาสู่ขบวนการ Geo fit+ ซึ่งจะรวบรวม ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย นำมาพัฒนาเป็นรูปธรรม สร้างห้องทดลองเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการออกแบบใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้ทดลองใช้ ให้คำติชม จนสามารถผลิตมาติดตั้งใช้จริงได้ในที่สุด จึงกล่าวได้ว่าพัฒนามาจากความต้องการและ การแนะนำของผู้อยู่อาศัยเกือบทั้งสิ้น และนี่คือความภาคภูมิใจของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรมในการสร้างบ้าน อันเกิดมาจากการพัฒนาในแบบของ Geo fit+ จาก Hankyu Hanshin Properties Corp. มาสู่ผู้อยู่อาศัยของเรา

Download Brochure

Geo fit+ ออกแบบบ้านโดยตอบสนองความต้องการทั้ง 4 ด้านคือ

geofit-day
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน
geofit-eco
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
geofit-age
ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
geofit-sonae
เตรียมพร้อมฉุกเฉิน ป้องกันภัยธรรมชาติ


ขบวนการ Geo fit+ จากรับฟัง จนเป็นผลิตภัณฑ์ ครบวงจรเพื่อบ้านที่ท่านต้องการ

Geo fit+ เป็นวงจรการทำงานเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยจากความต้องการและคำแนะนำของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการ รวบรวมความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและลูกค้า และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทดลองใน Geo fit+ Lab พื้นที่เหมือนจริง กับผู้อยู่อาศัยหลายกลุ่มหลายวัย และรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงแก้ไขจนสามารถติดตั้งใช้ได้จริงในโครงการ เมื่อสิ้นสุดขบวนการนี้ ก็เริ่มขั้นตอนรับฟังใหม่ เป็นวงจรต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าบ้านที่ดีที่สุด คือบ้าน ที่สนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

Geo fit+ มาจากความเชื่อว่า การสร้างที่อยู่อาศัยนั้นไม่พอ แต่ต้องสร้างบ้าน บ้านที่เสียงของท่านมีความสำคัญ เป็นเสียงที่จะทำให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นบ้านในฝันที่ท่านภูมิใจ เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

โครงการภายใต้แนวคิด Geo fit+

ดูทั้งหมด
เลื่อนลง